لغمان: دشمن وحشی در قرغیی، ۱ تن داکتر را شهید وخانه اش را تخریب کردند

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن  درمنطقه چارباغ ولسوالی قرغیی ولایت لغمان بالای خانه یک داکتر محلی چاپه زدند. این وحشت دیشب انجام یافت  ومنزل وی را نیز بمباران کردند که دراثران داکتر متذکره بنام داکتر خاکسار به شهادت رسید وخانه اش تخریب گردید وبرادرزاده اش را مزدوران صلیبی باخود بردند.

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن  درمنطقه چارباغ ولسوالی قرغیی ولایت لغمان بالای خانه یک داکتر محلی چاپه زدند.

این وحشت دیشب انجام یافت  ومنزل وی را نیز بمباران کردند که دراثران داکتر متذکره بنام داکتر خاکسار به شهادت رسید وخانه اش تخریب گردید وبرادرزاده اش را مزدوران صلیبی باخود بردند.