لغمان: در مهترلام وعلیشنگ, 11 پوسته فتح وشمار زیاد عسکر زنده دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته فارم قریه علیشنگ مربوطات مرکز ولایت لغمان حمله کردند. حمله ساعت 12 وسی دقیقه دیشب صورت گرفت که دراثران نخست این پوسته فتح گردید و4 اربکی مسلح زنده دستگیر شدند. خبرمیگوید که در حمله 5 میل کلاشینکوف, یک قبضه, یک میل پیکا ویک نارنجک انداز با مهمات […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته فارم قریه علیشنگ مربوطات مرکز ولایت لغمان حمله کردند.
حمله ساعت 12 وسی دقیقه دیشب صورت گرفت که دراثران نخست این پوسته فتح گردید و4 اربکی مسلح زنده دستگیر شدند.
خبرمیگوید که در حمله 5 میل کلاشینکوف, یک قبضه, یک میل پیکا ویک نارنجک انداز با مهمات زیاد غنیمت گرفته شد.
خبرمیگوید که بعدا پوسته ها ومراکز ذیل ازلوث وجود دشمن تصفیه گردید

۲:در مرکز مهترلام پوسته کرنجاوه فتحه شد.
۳: درعلیشنگ پوسته پاتک فتحه ۱۰ میل اسلحه و مهمات بدست مجاهدین افتاد.
۴: درعلیشنگ پوسته منطقه شکرمان فتحه وتمام سلاح وتجهیزات اش گرفته شد.
۵: درعلیشنگ پوسته حاجی صاحبان فتحه ۱ پیکا ۱ قبضه راکت ۱ میل کلاشنکوف
۶: درعلیشنگ پوسته قعله حسین فتحه ۲ میل پیکا ۱ راکت ۱ میل کلاشینکوف بدست امد
۷ درمرکز مهترلام واقع شمنگل پوسته سرباز فتحه شد.
۸ درعلیشنگ اسلام آباد پوسته اول و پوسته دوم فتحه است.
۹ درعلیشنگ پوسته اچکزئی فتحه شد
۱۰ درعلیشنگ پوسته دوبلیت فتحه گردید
خبرمیگوید که با فتح این مناطق مردم اظهار شادمانی کردند وبساط پلید این رژیم برچیده شد.