لغمان: دراثر هاوان کاری دشمن در علیشنگ, ۱۱ تن ملکی شهید وزخمی شدند

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن دیشب خانه های مردم عامه را در ولسولی علیشنگ ولایت لغمان بی رحمانه هاوان کاری کردند که دراثران درمنطقه نلیار بشمول زنان واطفال ۵ تن شهید و۶ تن دیگر زخمی شدند. قابل ذکر است که دشمن شکستخورده بالای مردم عامه حملات راکتی انجام میدهند وبشمول زنان واطفال بمردم عامه خسارات […]

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن دیشب خانه های مردم عامه را در ولسولی علیشنگ ولایت لغمان بی رحمانه هاوان کاری کردند که دراثران درمنطقه نلیار بشمول زنان واطفال ۵ تن شهید و۶ تن دیگر زخمی شدند.
قابل ذکر است که دشمن شکستخورده بالای مردم عامه حملات راکتی انجام میدهند وبشمول زنان واطفال بمردم عامه خسارات هنگفت مالی وجانی وارد میگردد.