لغمان: دراثر بمباران دشمن در علیشنگ, ۳۲ کماندوی خود دشمن بهلاکت رسیدند

بر اساس خبر, طیارات دشمن درمنطقه قلعه حسن ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان کماندو های خود شان را بمباران کردند. این رویداد عصر دیروز رخداد که دراثران ۳۲ کماندوی خود دشمن کشته وبقیه کماندوی های دشمن از منطقه فرار کردند.

بر اساس خبر, طیارات دشمن درمنطقه قلعه حسن ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان کماندو های خود شان را بمباران کردند.
این رویداد عصر دیروز رخداد که دراثران ۳۲ کماندوی خود دشمن کشته وبقیه کماندوی های دشمن از منطقه فرار کردند.