لغمان: دراثر بمباران دشمن درعلیشنگ, ۱ مسجد, ۸ دوکان ویک منزل منهدم گردید

بر اساس خبر, طیارات دشمن وحشی ساعت ۱۲ بجه دیشب بازار قلعه نجیل ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان را با مناطق ماحول ان بی رحمانه بمباران کردند. این وحشت بی رحمانه انجام یافت که دراثران یک محراب مسجد, ۸ دوکان ویک منزل کاملا حریق گردید وبمردم عامه ملکی خسارات هنگفتی وارد گردید.

بر اساس خبر, طیارات دشمن وحشی ساعت ۱۲ بجه دیشب بازار قلعه نجیل ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان را با مناطق ماحول ان بی رحمانه بمباران کردند.
این وحشت بی رحمانه انجام یافت که دراثران یک محراب مسجد, ۸ دوکان ویک منزل کاملا حریق گردید وبمردم عامه ملکی خسارات هنگفتی وارد گردید.