لغمان: دراثر بمباران دشمن درعلیشنگ, شمار زیاد خانه های مردم عامه تخریب گردید

بر اساس خبر, طیارات اداره مزدور درمنطقه دیره میا صیب ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان خانه های مردم عامه را بمباران کردند. این وحشت دیروز انجام یافت که درنتیجه آن, خانه های مردم تخریب گردید واساسات خانه های مردم حریق وبمردم خسارات هنگفت مالی وارد گردید. این وحشت درحالی انجام یافت که پری روز مناطق مختلف […]

بر اساس خبر, طیارات اداره مزدور درمنطقه دیره میا صیب ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان خانه های مردم عامه را بمباران کردند.
این وحشت دیروز انجام یافت که درنتیجه آن, خانه های مردم تخریب گردید واساسات خانه های مردم حریق وبمردم خسارات هنگفت مالی وارد گردید.
این وحشت درحالی انجام یافت که پری روز مناطق مختلف ولسوالی علیشنگ تحت بمباران دشمن قرار گرفت و۸ تن ملکی شهید و۳۰ تن دیگر زخمی شدند.