لغمان: دراثریک انفجار مربوطات مهترلام، ۶ تن اربکی کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، دراثر انفجار تاکتیکی در مطهق شیرگر عمرزی مربوطات مهترلام مرکزولایت لغمان ۶ تن اربکی کشته وزخمی شدند. انفجار ساعت ۱۱ چاشت امروز درداخل یک باغ هنگام رخ داد که اربکی ها معمولا درانجا گردهم می آمدند که در نتیجه آن ۴ تن اربکی جابجا کشته و۲ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.

به اساس خبر، دراثر انفجار تاکتیکی در مطهق شیرگر عمرزی مربوطات مهترلام مرکزولایت لغمان ۶ تن اربکی کشته وزخمی شدند.

انفجار ساعت ۱۱ چاشت امروز درداخل یک باغ هنگام رخ داد که اربکی ها معمولا درانجا گردهم می آمدند که در نتیجه آن ۴ تن اربکی جابجا کشته و۲ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.