لغمان: دراثربمباران بریک مسجد ومدرسه در علیشنگ, ۶ تن زخمی شدند

بر اساس خبر, طیارات دشمن ساعت یک ظهر دیروز درمنطقه گرگر ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان یک مدرسه را با مسجد که درکنار اش بود, بمباران کردند. که دراثران مسجد ومدرسه هردو منهدم گردید و۶ تن شاگرد مدرسه با یک تن استاد مدرسه زخمی شدند. همچنان عساکردشمن درمنطقه ملام این ولسوالی بالای مردم عامه انداخت کردند […]

بر اساس خبر, طیارات دشمن ساعت یک ظهر دیروز درمنطقه گرگر ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان یک مدرسه را با مسجد که درکنار اش بود, بمباران کردند.
که دراثران مسجد ومدرسه هردو منهدم گردید و۶ تن شاگرد مدرسه با یک تن استاد مدرسه زخمی شدند.
همچنان عساکردشمن درمنطقه ملام این ولسوالی بالای مردم عامه انداخت کردند ویک طفل شهید گردید.