لغمان: به عساکردشمن در علیشنگ وعلینگار تلفات وارد گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته ملیشه های اربکی درنزدیک ولسوالی علینگارولایت لغمان حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی بنام سیدفقیر نخست مرگبار زخمی گردید وبعدا در عمق جراحت اش بهلاکت رسید. همچنان ساعت ۸ صبح امروز بر بیس مهم […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته ملیشه های اربکی درنزدیک ولسوالی علینگارولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی بنام سیدفقیر نخست مرگبار زخمی گردید وبعدا در عمق جراحت اش بهلاکت رسید.

همچنان ساعت ۸ صبح امروز بر بیس مهم دشمن درمنطقه قلعه نجیل ولسوالی علیشنگ آن ولایت نیز هنگامی حمله صورت رفت که دران یک جلسه ارکین دولتی جریان داشت که در نتیجه آن، برنامه جلسه کاملا مختل گردید ویک عسکر دران مرگبار زخم برداشت.