لغمان:یک پوسته دشمن در دولت شاه مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته عساکردشمن درمنطقه گواگورو ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان حمله کردند. حمله ساعت ۵ صبح امروزصورت گرفت وپوسته محاصره گردیده وبرعلاوه از خساره پوسته، تلفات سنگین جانی نیز به دشمن وارد گردیده ولله الحمد به مجاهدین آسیبی نرسیده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته عساکردشمن درمنطقه گواگورو ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت ۵ صبح امروزصورت گرفت وپوسته محاصره گردیده وبرعلاوه از خساره پوسته، تلفات سنگین جانی نیز به دشمن وارد گردیده

ولله الحمد به مجاهدین آسیبی نرسیده است.