قوای عملیاتی دشمن از دشت ارچی قندز فرار نمود

به اساس خبر، قوای عملیاتی دشمن که ۳ هفته قبل غرض عملیات به ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز آمده بود، شام گذشته ازمنطقه یک سره فرار نمودند. این قوای شکستخورده ۳ هفته قبل هوای وزمینی بالای منازل ، زارعت وجادیداد های مردم ملکی حملات وحشیانۀ انجام دادند که در نتیجه آن، به مردم عامه خسارات […]

کندز : دشت ارچی کې د دښمن عملیات ناکام شول، د قومندانانو په ګډون لسګونه عسکرقتل، ګڼ ټانګونه له منځه لاړلبه اساس خبر، قوای عملیاتی دشمن که ۳ هفته قبل غرض عملیات به ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز آمده بود، شام گذشته ازمنطقه یک سره فرار نمودند.

این قوای شکستخورده ۳ هفته قبل هوای وزمینی بالای منازل ، زارعت وجادیداد های مردم ملکی حملات وحشیانۀ انجام دادند که در نتیجه آن، به مردم عامه خسارات هنگفت جانی ومالی وارد گردید.

برعلاوه این قوای دشمن،با واکنش سرکوب گرانه مجاهدین امارت اسلامی روبرو گردید وبشمول قومندانان بلند رتبه دشمن، شمار زیاد عسکر،پولیس واربکی ها مزدور کشته وعراده جات زیادی نظامی دشمن نیز نابود گردید.

خبرمیگوید که قوای عملیاتی دشمن درنتیجه عملیات شان جز آزار واذیت وکشتار مردم ملکی دیگر هیچ دست آوردی نداشت.

ودشمن ازخوف حملات مجاهدین حوالی شام دیروز  جمعا با ۵۲ تانگ وموترنظامی شان  ازمنطقه با بدرقه طیارات جنگی فرار نمودند.