قندوز: 2 تن کارمند امنیتی اداره مزدور در علی اباد با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, 2 کارمند امنیتی اداره مزدور بنام های محمد حکیم فرزند محمد رحیم وحبیب الرحمن فرزند عبدالرحیم باشنده گان منطقه پل خشتی در ولسوالی علی اباد ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره یک تن عسکر ویک تن دیگر در صفوف پولیس فعالیت داشت دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن […]

بر اساس خبر, 2 کارمند امنیتی اداره مزدور بنام های محمد حکیم فرزند محمد رحیم وحبیب الرحمن فرزند عبدالرحیم باشنده گان منطقه پل خشتی در ولسوالی علی اباد ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره یک تن عسکر ویک تن دیگر در صفوف پولیس فعالیت داشت دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.