قندهار : ۹۰ تن عسکر ادارۀ کابل که در میوند نزد مجاهدین اسیر بودند، آزاد گردیدند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که در منطقۀ بندتیمور ولسوالی میوند، ۹۰ عسکر ادارۀ فاسد کابل که در جریان جنگ ها و یا هم در هنگام آمدن به مناطق تحت کنترل مجاهدین زنده دستگیر شده بودند، صبح روز گذشته بر مبنای فرمان رهبری امارت اسلامی و بر اساس ترحم و حسن نیت از سوی […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که در منطقۀ بندتیمور ولسوالی میوند، ۹۰ عسکر ادارۀ فاسد کابل که در جریان جنگ ها و یا هم در هنگام آمدن به مناطق تحت کنترل مجاهدین زنده دستگیر شده بودند، صبح روز گذشته بر مبنای فرمان رهبری امارت اسلامی و بر اساس ترحم و حسن نیت از سوی مجاهدین آزاد شدند.

به عساکر و پولیس های مذکور به هر یک ۵۰۰۰ افغانی مخارج سفر نیز عطیه گردیده است تا بسلامت به خانه های شان برسند .
۲۰۲۰/۱۱/۱۲