قندهار : ۸۰ تن عسکر در شورابک با تمام سلاح و تجهیزات به مجاهدین پیوستند

از ولایت قندهار خبر رسدیه است که امروز ظهر ۸۰ تن عسکر از یک قرارگاه و ۳ پوسته در ولسوالی شورابک، با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده و این عمل شجاعانه شان را ستوده اند. ۲۰۲۱/۷/۹

از ولایت قندهار خبر رسدیه است که امروز ظهر ۸۰ تن عسکر از یک قرارگاه و ۳ پوسته در ولسوالی شورابک، با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده و این عمل شجاعانه شان را ستوده اند.

۲۰۲۱/۷/۹