قندهار : ۷۵ تن عسکر در منطقۀ سرحدی ویش برسرحد پاکستان به مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، منطقۀ سرحدی ویش ولسوالی اسپین بولدک مورد عملیات تصفیوی مجاهدین قرار گرفته است . خبرمی افزاید، در این عملیات که تا دیر وقت دوام کرد، تعدادی از اجیران کشته و زخمی شدند و ۳۰ تن عسکر پوستۀ شرواوبو با تمام سلاح و تجهیزات شان به […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، منطقۀ سرحدی ویش ولسوالی اسپین بولدک مورد عملیات تصفیوی مجاهدین قرار گرفته است .

خبرمی افزاید، در این عملیات که تا دیر وقت دوام کرد، تعدادی از اجیران کشته و زخمی شدند و ۳۰ تن عسکر پوستۀ شرواوبو با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین تسلیم شدند.

همچنین ۴۵ تن عسکر چند پوسته، کمیسیاری و کوته در بازار ویش نیز با سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین تسلیم شده اند.

اکنون منطقۀ سرحدی ویش که بر سرحد کشور پاکستان قرار دارد و یک بندرمهم تجاری کشور نیز هست، به کنترل کامل مجاهدین در آمده است و وضعیت در ساحه کاملا عادی می باشد.

۲۰۲۱/۷/۱۴