قندهار : ۷۵ تن اسیر با اعطاء مخارج سفر در خاکریز  آزاد شدند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که در جریان فتح ولسوالی خاکریز، ۷۵  تن عسکر به اسارت مجاهدین در آمده بودند که امروز بر مبنای فرمان رهبری امارت اسلامی و حسن نیت، آزاد شدند. به هر عسکر یک مبلغ پول نقد مخارج سفر نیز داده شده است . قابل یاد آوری است که چند تن […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که در جریان فتح ولسوالی خاکریز، ۷۵  تن عسکر به اسارت مجاهدین در آمده بودند که امروز بر مبنای فرمان رهبری امارت اسلامی و حسن نیت، آزاد شدند.

به هر عسکر یک مبلغ پول نقد مخارج سفر نیز داده شده است .

قابل یاد آوری است که چند تن عسکر که در جنگ زخمی شده بودند، پس از مداوای طبی ابتدایی، به خانه های شان فرستاد ه شده بودند.

۲۰۲۱/۶/۳۰