قندهار : ۷ تن عسکر در ژری با سلاح و مهمات به مجاهدین پیوستند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب از مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی ژری، ۷ تن عسکر با سلاح و مهمات شان به مجاهدین تسلیم شده اند. مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده اند و آنان نیز تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم فاسد بازنخواهند گشت. ۲۰۲۱/۷/۱۹

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب از مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی ژری، ۷ تن عسکر با سلاح و مهمات شان به مجاهدین تسلیم شده اند.

مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده اند و آنان نیز تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم فاسد بازنخواهند گشت.

۲۰۲۱/۷/۱۹