قندهار : ۷ تن ازاجیران در شهر قندهار کشته و زخمی شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، در مربوطات حوزۀ ۱۳ شهر قندهار معاون حوزۀ دشمن هدف انفجار تاکتیکی قرار گرفته است که در اثر آن ۴ تن از اجیران کشته و زخمی شده اند. خبر دیگری نیز می رساند که دیشب حوالی ساعت یک بجه، در حوزۀ ۱۵ یک پوستۀ دشمن […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، در مربوطات حوزۀ ۱۳ شهر قندهار معاون حوزۀ دشمن هدف انفجار تاکتیکی قرار گرفته است که در اثر آن ۴ تن از اجیران کشته و زخمی شده اند.

خبر دیگری نیز می رساند که دیشب حوالی ساعت یک بجه، در حوزۀ ۱۵ یک پوستۀ دشمن هدف راکت های مجاهدین قرار گرفته است که در اثر آن ۳ تن از اجیران کشته و زخمی شده اند.

۲۰۲۱/۶/۱۰