قندهار : 645 تن عسکر در بولدک به مجاهدین پیوستند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز بار دیگر بر مبنای فرمان عفو عالیقدرامیرالمؤمنین حفظه الله تعالی، در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار، تعداد زیادی از کارمندان و عساکر اردوی اجیر، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. خبرمی افزاید که از فتح ولسوالی بولدک تا کنون، 645 تن عسکر  در […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز بار دیگر بر مبنای فرمان عفو عالیقدرامیرالمؤمنین حفظه الله تعالی، در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار، تعداد زیادی از کارمندان و عساکر اردوی اجیر، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

خبرمی افزاید که از فتح ولسوالی بولدک تا کنون، 645 تن عسکر  در این ولسوالی به مجاهدین پیوسته اند و این سلسله تا کنون نیز جریان دارد.

افراد مذکور از کرده های سابق شان اظهار ندامت و پشیمانی کرده و تعهد سپرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهندگشت.

مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده و به امنیت مالی، جانی و آبروی شان به آنان اطمینان داده اند.

2021/7/26