قندهار : 6 تن عسکر در خاکریز به مجاهدین پیوستند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح ساعت 8 بجه، پوستۀ دفاعی دشمن در مرکز ولسوالی خاکریز مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات 8 تن از اجیران جابجا کشته شده اند . 2021/5/9

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح ساعت 8 بجه، پوستۀ دفاعی دشمن در مرکز ولسوالی خاکریز مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات 8 تن از اجیران جابجا کشته شده اند .

2021/5/9