قندهار : 50 عسکر با سلاح و تجهیزات در تخته پل به مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که 50 عسکر پوسته های میل و برغنی در مربوطات ولسوالی تخته پل، پس از درک حقایق با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین پیوسته اند. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاءالله 2021/7/11  

از ولایت قندهار خبر رسیده است که 50 عسکر پوسته های میل و برغنی در مربوطات ولسوالی تخته پل، پس از درک حقایق با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین پیوسته اند.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاءالله

2021/7/11