قندهار : ۵۰ عسکر با سلاح و تجهیزات در تخته پل به مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که ۵۰ عسکر پوسته های میل و برغنی در مربوطات ولسوالی تخته پل، پس از درک حقایق با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین پیوسته اند. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاءالله ۲۰۲۱/۷/۱۱  

از ولایت قندهار خبر رسیده است که ۵۰ عسکر پوسته های میل و برغنی در مربوطات ولسوالی تخته پل، پس از درک حقایق با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین پیوسته اند.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاءالله

۲۰۲۱/۷/۱۱