قندهار : ۵ عراده موتر زرهی دشمن در ژری تخریب گردید

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ پاشمول ولسوالی ژری، موتران زرهی دشمن مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفتند که این درگیری تا ظهر دوام کرد. در این درگیری ۵ عراده موتر زرهی دشمن توسط توپ ۸۲ میلی متری و راکت های مجاهدین تخریب گردید و در آن به دشمن زیان سنگین […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ پاشمول ولسوالی ژری، موتران زرهی دشمن مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفتند که این درگیری تا ظهر دوام کرد.

در این درگیری ۵ عراده موتر زرهی دشمن توسط توپ ۸۲ میلی متری و راکت های مجاهدین تخریب گردید و در آن به دشمن زیان سنگین وارد گردید اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
۲۰۲۰/۱۱/۲۲