قندهار : ۵ تن عسکر با سلاح و مهمات در ژری به مجاهدین پیوستند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۵ بجه، از مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی ژری، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور با خود ۲ میل پیکا و ۳ میل کارمولی به مجاهدین سپرده اند. ۲۰۲۱/۷/۱۸

از ولایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۵ بجه، از مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی ژری، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور با خود ۲ میل پیکا و ۳ میل کارمولی به مجاهدین سپرده اند.

۲۰۲۱/۷/۱۸