قندهار : 5 تن عسکر با سلاح و مهمات در ژری به مجاهدین پیوستند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت 5 بجه، از مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی ژری، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور با خود 2 میل پیکا و 3 میل کارمولی به مجاهدین سپرده اند. 2021/7/18

از ولایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت 5 بجه، از مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی ژری، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور با خود 2 میل پیکا و 3 میل کارمولی به مجاهدین سپرده اند.

2021/7/18