قندهار : ۵ تن از اجیران در شاه ولیکوت کشته شدند و غنایم به دست آمد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ ولی ولسوالی شاه ولیکوت ، ۵ عسکر ادارۀ لجیر در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی بهلاکت رسیده اند . در همین حال مجاهدین امارت اسلامی از عساکر دشمن که شام روز گذشته در این منطقه کشته شده بودند، ۵۰۰۰ مرمی اسلحۀ m16 و ۲ […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ ولی ولسوالی شاه ولیکوت ، ۵ عسکر ادارۀ لجیر در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی بهلاکت رسیده اند .

در همین حال مجاهدین امارت اسلامی از عساکر دشمن که شام روز گذشته در این منطقه کشته شده بودند، ۵۰۰۰ مرمی اسلحۀ m16 و ۲ مرمی راکت بغنیمت گرفتند .

قابل یاد آوری است که ۲ جسد دشمن عصر روز گذشته به ادارۀ صلیب سرخ سپرده شده است و ۲ جسد تا کنون در منطقه باقی مانده است .

۲۰۱۶/۵/۹