قندهار : ۴۸ تن عسکر دیگر در تخته پل با سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین پیوستند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۲ بجه، در مناطق ماکیان و لورمیل ولسوالی تخته پل،  ۴۸ تن عسکر ۳ پوستۀ دشمن پس از محاصرۀ طولانی به مجاهدین تسلیم شده اند. عساکر مذکور با خود ۳۵ میل سلاح و مهمات به مجاهدین سپرده اند. پس از تسلیم شدن نیروهای مذکور، […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۲ بجه، در مناطق ماکیان و لورمیل ولسوالی تخته پل،  ۴۸ تن عسکر ۳ پوستۀ دشمن پس از محاصرۀ طولانی به مجاهدین تسلیم شده اند.

عساکر مذکور با خود ۳۵ میل سلاح و مهمات به مجاهدین سپرده اند.

پس از تسلیم شدن نیروهای مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۷/۱۱