قندهار : ۴ تن عسکر در ژری زنده دستگیر شدند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ۴ تن عسکر که در صدد فرار از مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی ژری بودند، از سوی مجاهدین زنده دستگیر شدند. قابل ذکرست که نیروهای اجیر در این اواخر چند بار در صدد فرار از مرکز مذکور بوده اند که هر مرتبه از سوی مجاهدین زنده دستگیر […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ۴ تن عسکر که در صدد فرار از مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی ژری بودند، از سوی مجاهدین زنده دستگیر شدند.

قابل ذکرست که نیروهای اجیر در این اواخر چند بار در صدد فرار از مرکز مذکور بوده اند که هر مرتبه از سوی مجاهدین زنده دستگیر شده اند.

۲۰۲۱/۷/۳۰