قندهار : ۴ تن از اجیران در میوند کشته شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز صبح هنگام طلوع آفتاب ، در منطقۀ گلوجان قلعۀ ولسوالی میوند، عساکر اجیر که در حال نگهبانی و بر رسی شاهراه بودند، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند . در این عملیات ۲ عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیدند . پس از این حمله ، عساکر دیگر که […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز صبح هنگام طلوع آفتاب ، در منطقۀ گلوجان قلعۀ ولسوالی میوند، عساکر اجیر که در حال نگهبانی و بر رسی شاهراه بودند، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند .

در این عملیات ۲ عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیدند .

پس از این حمله ، عساکر دیگر که به محل رسیدند، هدف انفجار ماین قرار گرفتند که در اثر آن ۲ عسکر دیگر جابجا کشته شدند .

۲۰۱۶/۵/۱۰