قندهار : 4 تن از اجیران در دند کشته و زخمی شدند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ مهاجرین ولسوالی دند، در طی حملۀ مسلحانه و انفجار ماین 4 تن عسکر اجیر کشته و زخمی شده اند. 2021/5/20

از ولایت قندهار خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ مهاجرین ولسوالی دند، در طی حملۀ مسلحانه و انفجار ماین 4 تن عسکر اجیر کشته و زخمی شده اند.

2021/5/20