قندهار : ۴ تن از اجیران بشمول یک قومندان در شهر قندهار کشته شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت ۶ بحه، در حوزۀ سوم شهر قندهار در منطقۀ بائی پاس، یک قومندان قطعۀ صفریک دشمن بهمراه یک محافظش در موترلوکسل خود مورد حملۀ چریکی مجاهدین قرار گرفته و جابجا کشته شده است . مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت ۶ بحه، در حوزۀ سوم شهر قندهار در منطقۀ بائی پاس، یک قومندان قطعۀ صفریک دشمن بهمراه یک محافظش در موترلوکسل خود مورد حملۀ چریکی مجاهدین قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشته اند.

در همین حال عصر روز گذشته حوالی ساعت ۷:۱۵ بجه ،در حوزۀ ۹ این شهر، یک تن افسر شبکۀ جاسوسی دشمن در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

در یک واقعۀ دیگر دیشب حوالی نمازخفتن، مجاهدین در منطقۀ بائی پاس و دو منطقه دیگر گزمه کرده و نزدیک نری پل از مربوطات حوزۀ دهم، یک تن کارمند شبکۀ جاسوسی دشمن در حملۀ مجاهدین جابجا کشته شده است .

۲۰۲۱/۶/۸