قندهار : 32 تن عسکر و اربکی به مجاهدین پیوسته اند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که در طول چند روز گذشته در ولسوالی معروف، ژری، نیش، میوند و پنجوایی، 32 تن عسکر و اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند . 2021/4/29

از ولایت قندهار خبر رسیده است که در طول چند روز گذشته در ولسوالی معروف، ژری، نیش، میوند و پنجوایی، 32 تن عسکر و اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند .

2021/4/29