قندهار : ۳ پوستۀ دشمن در ارغنداب مورد حمله قرار گرفت

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ دره سیاه سنگ ولسوالی ارغنداب، ۳ پوستۀ امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات برج های پوسته های دشمن تخریب گردیده و یک خیمۀ دشمن نیز حریق شده است و به دشمن نیز تلفات مالی وارد […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ دره سیاه سنگ ولسوالی ارغنداب، ۳ پوستۀ امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات برج های پوسته های دشمن تخریب گردیده و یک خیمۀ دشمن نیز حریق شده است و به دشمن نیز تلفات مالی وارد شده است که البته از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست .

در این عملیات با نیروهای کمکی دشمن نیز درگیری صورت گرفته است که البته از تلفات آن اطلاع دقیقی دردست نیست .

در این جنگ یک تن از مجاهدین نیز بشهادت رسیده است .  تقبله الله تعالی

۲۰۱۶/۸/۳۱