قندهار : ۳ عسکر دشمن در شاه ولیکوت بقتل رسیدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که شب گذشته در منطقۀ سرخبیب ولسوالی شاه ولیکوت ، مجاهدین امارت اسلامی یک پوستۀ دشمن اجیر را مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند . در این عملیات بخش اعظم پوستۀ دشمن بطور کامل تخریب گردید و ۳ عسکر دشمن نیز جابجا بهلاکت رسیدند و تعدادی جراحت برداشتند . […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که شب گذشته در منطقۀ سرخبیب ولسوالی شاه ولیکوت ، مجاهدین امارت اسلامی یک پوستۀ دشمن اجیر را مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند .

در این عملیات بخش اعظم پوستۀ دشمن بطور کامل تخریب گردید و ۳ عسکر دشمن نیز جابجا بهلاکت رسیدند و تعدادی جراحت برداشتند .

در این جنگ ۳ تن از مجاهدین نیز مجروح شده اند .

۲۰۱۶/۵/۱۲