قندهار : 3 تن عسکر در شهر قندهار کشته و زخمی شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز شام هنگام افطار، در منطقۀ مرغان از مربوطات حوزۀ 8 شهرقندهار، عساکر پیادۀ دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفته اند. در این انفجار دو تن عسکر اجیر جابجا کشته شده اند و یک تن عسکر دیگر زخمی گردیده است . 2021/4/27

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز شام هنگام افطار، در منطقۀ مرغان از مربوطات حوزۀ 8 شهرقندهار، عساکر پیادۀ دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفته اند.

در این انفجار دو تن عسکر اجیر جابجا کشته شده اند و یک تن عسکر دیگر زخمی گردیده است .

2021/4/27