قندهار : ۳ تن از اجیران در معروف بقتل رسیدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که اجیران داخلی هر وقت برای دریافت سگنال تلفون بالای یک تپه می آمدند که مجاهدین تپه را ماین گذاری نمودند و امروز صبح حوالی ساعت ۹ بجه ، هنگامی که نیروهای اجیر بالای تپه آمدند، ماین ها بر آنان انفجار داده شد . در این انفجار ۳ عسکر […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که اجیران داخلی هر وقت برای دریافت سگنال تلفون بالای یک تپه می آمدند که مجاهدین تپه را ماین گذاری نمودند و امروز صبح حوالی ساعت ۹ بجه ، هنگامی که نیروهای اجیر بالای تپه آمدند، ماین ها بر آنان انفجار داده شد .

در این انفجار ۳ عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیدند .

در میان مقتولین ، برادر قومندان ( لونگ ) پوسته  به نام عبدالغفور نیز شامل می باشد

 

۲۰۱۶/۵/۷