قندهار : ۳ تن از اجیران در دند کشته و زخمی شدند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ کلچه آباد ولسوالی دند، نیروهای دشمن توسط ویگوها به غرض عملیات آمده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند. در این درگیری ۳ تن از اجیران مورد اصابت قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند. ۲۰۲۱/۸/۵

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ کلچه آباد ولسوالی دند، نیروهای دشمن توسط ویگوها به غرض عملیات آمده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند.

در این درگیری ۳ تن از اجیران مورد اصابت قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند.

۲۰۲۱/۸/۵