قندهار : ۲۳ تن اربکی و پولیس به مجاهدین امارت اسلامی پیوستند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی ژری، ۲۳ تن اربکی و پولیس در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده و این اقدام شان را قدمی مهم در راستای ثبات و […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی ژری، ۲۳ تن اربکی و پولیس در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده و این اقدام شان را قدمی مهم در راستای ثبات و صلح دانسته اند.

۲۰۲۱/۳/۶