قندهار : 200 تن عسکر آخرین قرارگاه دشمن در میوند به مجاهدین پیوستند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز 200 تن عساکر قرارگاه گچ کاریز در ولسوالی میوند که آخرین قرارگاه دشمن در این ولسوالی بود، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور تمام سلاح و تجهیزات شان را نیز به مجاهدین سپرده اند. با آمدن عساکر مذکور نزد مجاهدین، ولسوالی […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز 200 تن عساکر قرارگاه گچ کاریز در ولسوالی میوند که آخرین قرارگاه دشمن در این ولسوالی بود، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور تمام سلاح و تجهیزات شان را نیز به مجاهدین سپرده اند.

با آمدن عساکر مذکور نزد مجاهدین، ولسوالی میوند بطور کامل از وجود دشمن تصفیه گردید.

قابل ذکرست که جناب مولوی امیرخان متقی صاحب – حفظه الله – مسئول دعوت و ارشاد امارت اسلامی، به عساکر مذکور خوش آمد گفته و در طی یک سخنرانی به آنان اطینان دادند و از این کار شان استقبال نمودند.

عساکر مذکور نیز تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم شروفساد بازنخواهند گشت .

2021/7/4