قندهار : ۲۰۰ تن عسکر آخرین قرارگاه دشمن در میوند به مجاهدین پیوستند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ۲۰۰ تن عساکر قرارگاه گچ کاریز در ولسوالی میوند که آخرین قرارگاه دشمن در این ولسوالی بود، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور تمام سلاح و تجهیزات شان را نیز به مجاهدین سپرده اند. با آمدن عساکر مذکور نزد مجاهدین، ولسوالی […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ۲۰۰ تن عساکر قرارگاه گچ کاریز در ولسوالی میوند که آخرین قرارگاه دشمن در این ولسوالی بود، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور تمام سلاح و تجهیزات شان را نیز به مجاهدین سپرده اند.

با آمدن عساکر مذکور نزد مجاهدین، ولسوالی میوند بطور کامل از وجود دشمن تصفیه گردید.

قابل ذکرست که جناب مولوی امیرخان متقی صاحب – حفظه الله – مسئول دعوت و ارشاد امارت اسلامی، به عساکر مذکور خوش آمد گفته و در طی یک سخنرانی به آنان اطینان دادند و از این کار شان استقبال نمودند.

عساکر مذکور نیز تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم شروفساد بازنخواهند گشت .

۲۰۲۱/۷/۴