قندهار : ۲ عسکر در میوند بمجاهدین تسلیم شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت یک بجه ، ۲ عسکر  در منطقۀ خاک چوپان بهمراه یک میل پیکا  و یک میل کلاشنکوف از پوستۀ خود فرار کرده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند . ۲۰۱۶/۴/۳

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت یک بجه ، ۲ عسکر  در منطقۀ خاک چوپان بهمراه یک میل پیکا  و یک میل کلاشنکوف از پوستۀ خود فرار کرده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند .

۲۰۱۶/۴/۳