قندهار : ۲ عسکر اجیر در معروف کشته شدند وغنایم به دست آمد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ مولیان ولسوالی معروف، نیروهای پولیس بقصد اجراین عملیات آمده بودند که امروز صبح مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند . در این عملیات که تا بعد از ظهر دوام داشت، دو تن از اجیران در طی آن جابجا کشته شدند و ۲ عراده […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ مولیان ولسوالی معروف، نیروهای پولیس بقصد اجراین عملیات آمده بودند که امروز صبح مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند .

در این عملیات که تا بعد از ظهر دوام داشت، دو تن از اجیران در طی آن جابجا کشته شدند و ۲ عراده موتر سایکل از آنان بغنیمت مجاهدین در آمده است .

۲۰۱۶/۸/۲۳