قندهار : ۲ تن قومندان مهم با یک تانک و سلاح و مهمات به مجاهدین پیوستند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی میوند، دو تن قومندان مهم  پس از درک حقایق، بهمراه یک عراده تانک و سلاح مهمات به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. ۲۰۲۱/۶/۱۰

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی میوند، دو تن قومندان مهم  پس از درک حقایق، بهمراه یک عراده تانک و سلاح مهمات به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

۲۰۲۱/۶/۱۰