قندهار : 2 تن عسکر در ژری به مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت 12 و نیم و یک بجه، دو تن عسکر ( تازه گل ولد نانی آغا باشندۀ سنجری ولسوالی ژری و فرید ولد سخی داد باشندۀ نلغام ولسوالی ژری ) از مرکز ولسوالی فرار کرده و به مجاهدین پیوسته اند. 2021/8/2

از ولایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت 12 و نیم و یک بجه، دو تن عسکر ( تازه گل ولد نانی آغا باشندۀ سنجری ولسوالی ژری و فرید ولد سخی داد باشندۀ نلغام ولسوالی ژری ) از مرکز ولسوالی فرار کرده و به مجاهدین پیوسته اند.

2021/8/2