قندهار : 2 برج تعمیر قومندانی خاکریز تخریب گردید و 3 تن عسکر کشته وزخمی شدند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شام روز گذشته تعمیر قومندانی ولسوالی خاکریز و پوستۀ دفاعی آن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرارگرفته است . در این عملیات 2 برج تعمیر قومندانی تخریب گردیده است و 3 تن عسکر نیز مورد اصابت قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند. 2021/5/22

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شام روز گذشته تعمیر قومندانی ولسوالی خاکریز و پوستۀ دفاعی آن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرارگرفته است .

در این عملیات 2 برج تعمیر قومندانی تخریب گردیده است و 3 تن عسکر نیز مورد اصابت قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند.

2021/5/22