قندهار : ۱۰ عسکر واربکی بشمول ۳ قومندان کشته شدند و غنایم به دست آمد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در  دشت منطقۀ چینار ولسوالی شاه ولیکوت، عساکر اجیر و ملیشه های اربکی در حالی که در مقابل موتران نظامی خود پیاده ایستاده بودند، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند. د راین عملیات ۱۰ تن عسکر و اربکی  بشمول ۳ قومندان شان ( امیرمحمد فولاد و اعظم […]

11986494_147549652277796از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در  دشت منطقۀ چینار ولسوالی شاه ولیکوت، عساکر اجیر و ملیشه های اربکی در حالی که در مقابل موتران نظامی خود پیاده ایستاده بودند، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند.

د راین عملیات ۱۰ تن عسکر و اربکی  بشمول ۳ قومندان شان ( امیرمحمد فولاد و اعظم ) جابجا کشته شدند که اجساد شان نیز در ساحه باقی مانده است .

قابل ذکرست که قومندان امیرمحمد چندی پیش دو برادر تنی را به اتهام اینکه با مجاهدین ارتباط داشته اند با قساوت وحشت زاید الوصفی بشهادت رسانده بود .

در پایان این عملیات ۲ میل پیکا، یک میل M16 ، ۲ میل کلاشنکوف، یک پایه مخابره کلان و مقداری مهمات بغنیمت مجاهدین در آمده است .

قابل ذکرست که نیروهای اجیر دیروز بقصد عملیات به منطقه چینار آمده بودند که در پی حملات مجاهدین فرار کرده و در دشت جای گرفته بودند .

۲۰۱۶-۰۸-۲۹