قندهار : ۱۰ تن از اجیران در معروف کشته و زخمی شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ ناوۀ ولسوالی معروف، یک پوستۀ عساکر اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات دو برج پوسته دشمن از سوی مجاهدین کاملا تصرف گردید و ۶ عسکر اجیر در آن بهلاکت رسیده و ۴ تن دیگر بشدت زخمی شدند […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ ناوۀ ولسوالی معروف، یک پوستۀ عساکر اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات دو برج پوسته دشمن از سوی مجاهدین کاملا تصرف گردید و ۶ عسکر اجیر در آن بهلاکت رسیده و ۴ تن دیگر بشدت زخمی شدند .

در این عملیات یک میل پیکا و یک میل کلاشنکوف بغنیمت مجاهدین در آمده است .

در این جنگ یک تن از مجاهدین نیز مجروح شده است .

۲۰۱۶/۵/۱۰