قندهار : یک پوسـتۀ دشمن در دند مورد حمله قرار گرفت

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ سری قلعۀ ولسوالی دند، یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت سلامی قرار گرفته است . در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نست . ۲۰۱۶/۸/۲۳

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ سری قلعۀ ولسوالی دند، یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت سلامی قرار گرفته است .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نست .

۲۰۱۶/۸/۲۳