قندهار : یک پوستۀ مهم در بولدک به کنترل مجاهدین درآمد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که عصر امروز نیروهای دشمن از یک پوستۀ مهم شان در منطقۀ لوی کاریز پا بفرار گذاشته اند. از عساکر مذکور، ۳ عراده موترزرهی، یک عراده موتررینجر، ۲ پایه دهشکه، یک پایه هاوان و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۱/۷/۴

از ولایت قندهار خبر رسیده است که عصر امروز نیروهای دشمن از یک پوستۀ مهم شان در منطقۀ لوی کاریز پا بفرار گذاشته اند.

از عساکر مذکور، ۳ عراده موترزرهی، یک عراده موتررینجر، ۲ پایه دهشکه، یک پایه هاوان و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۴