قندهار : یک پوستۀ دیگر در بولدک فتح شد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب پوستۀ فایزو در مربوطات ولسوالی بولدک بطور کامل فتح گردیده است و اجیران پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذاشته اند. در پوسته مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۱/۷/۸

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب پوستۀ فایزو در مربوطات ولسوالی بولدک بطور کامل فتح گردیده است و اجیران پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذاشته اند.

در پوسته مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۸