قندهار : یک پوستۀ دشمن در شهر قندهار هدف بمب دستی قرار گرفت

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر، در منطقۀ دوراهی پنجوایی از مربوطات حوزۀ ۷ شهر قندهار، یک پوستۀ عساکر اجیر هدف بمب دستی مجاهدین قرار گرفت. در این حمله به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۲۰۲۰/۱۱/۱۰

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر، در منطقۀ دوراهی پنجوایی از مربوطات حوزۀ ۷ شهر قندهار، یک پوستۀ عساکر اجیر هدف بمب دستی مجاهدین قرار گرفت.

در این حمله به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
۲۰۲۰/۱۱/۱۰