قندهار : یک پوستۀ دشمن در ارغستان فتح شد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ مغلگیان ولسوالی ارغستان، یک پوستۀ امنیتی دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات عساکر دشمن پس از مقاومت کوتاهی ا زپوسته پا بفرار گذاشته اند و پوسته بطور کامل فتح شده است . پس از این […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ مغلگیان ولسوالی ارغستان، یک پوستۀ امنیتی دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات عساکر دشمن پس از مقاومت کوتاهی ا زپوسته پا بفرار گذاشته اند و پوسته بطور کامل فتح شده است .

پس از این عملیات، تعمیر پوستۀ دشمن از سوی مجاهدین بطور کامل تخریب گردیده است .
۲۰۲۰/۱۱/۷