قندهار : یک پوستۀ دشمن در ارغستان تخریب گردید

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شب گذشته حوالی ساعت ۱۰ بجه، در مرکز ولسوالی ارغستان، یک پوستۀ مهم دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است که در اثر آن پوستۀ دشمن بطور کامل تخریب گردیده و با خاک یکسان شده است. ۲۰۲۰/۱۱/۲۰

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شب گذشته حوالی ساعت ۱۰ بجه، در مرکز ولسوالی ارغستان، یک پوستۀ مهم دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است که در اثر آن پوستۀ دشمن بطور کامل تخریب گردیده و با خاک یکسان شده است.
۲۰۲۰/۱۱/۲۰